palliatieve en terminale zorg

voel onze zorg

Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve of palliatieve terminale zorg (PTZ) is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden.

      

Wat is Palliatieve Zorg?


Verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden.

Palliatieve of palliatieve terminale zorg (PTZ) is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden.


Denk hierbij aan het voorkomen en behandelen van lichamelijke pijn, maar ook het verhelpen van problemen die kunnen ontstaan op het sociale, psychologische of spirituele vlak.


Bij palliatieve zorg is er ook veel aandacht voor de naasten van de patiënt. PTZ kan worden georganiseerd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of op basis van de subsidieregeling eerstelijns verblijf (tevens vanuit de Wlz).


Wie komt in aanmerking voor PTZ?

PTZ is aan de orde als de patiënt ongeneselijk (terminaal) ziek is en op redelijk korte termijn zal overlijden.

Het punt waarop ziekte ongeneselijk blijkt, is bij bepaalde ziekten, bijvoorbeeld kanker, relatief helder. Bij andere ziekten is het echter niet altijd duidelijk wanneer de patiënt niet meer reageert op de (reguliere, curatieve) behandeling.


Ondersteuning van de naasten.

Bij sommige ziekten kan de start van de palliatieve fase zelfs samenvallen met de diagnose, omdat er dan geen andere behandeling meer mogelijk is. De behandelend arts of huisarts indiceert  of er sprake is van een situatie waarin behandeling geen effect zal hebben. Palliatieve zorg is ook bedoeld voor de naasten van de patiënt, bijvoorbeeld in het kader van ondersteuning.


Levensverwachting minder dan drie maanden.

Hoe dan ook, afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van weken, maanden of zelfs jaren aan palliatieve zorgverlening. De indicatie/verwijzing voor palliatief terminale zorg wordt doorgaans echter afgegeven als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

Comfort gedurende de laatste levensfase

palliatieve_terminale_zorg_venlo

Met een warm hart voor de zorg.


Het accent van de persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding ligt op comfort gedurende de laatste levensfase, adequate pijnbestrijding, behoud van kwaliteit van leven en de begeleiding  van uw naasten.


Wat kunnen wij voor u betekenen ?


Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen.

laatste_levensfase_terminale_zorg_venlo

WAT CLIËNTEN ZEGGEN

Het was voor ons bijzonder waardevol om jullie er destijds bij te hebben. Het blijft natuurlijk een ontzettend moeilijke en vooral intieme periode, dus om dat te delen met mensen 'van buiten' was best heftig, maar voelde vanaf het begin al goed!